Farger og nedarving

- Hvilke fargekombinasjoner kan man forvente i en gitt parring?

Basenjien har fire godkjente farger. Disse fargene har også sine sidegrener og varianter.

http://kingwanas.com/bilder/14063898_10153607983942693_5680289116707496478_n_zpshqormeb4.jpg
De fire godkjente fargene på basenjien.

Uansett farge SKAL de ha hvite tegninger på poter, bryst og haletipp. I tilegg KAN de ha hvite tegninger på bein, samt krage og bliss.

RØD/HVIT:
Rød hovedfarge med hvite markeringer
http://kingwanas.com/Liv%20Internett/Dennis_stacked2.jpg
Ch Kingwanas Dinari er rød/hvit med tricolor genet.

- Rød/hvit med tricolor gen. Tricolorgenet kan være synlig ved at hundens hale har mer eller mindre sorte hår. Ofte vil også råde hvalper med tricolor genet våre noe mårkere i sin rådfarge. Dette er sårlig synlig rett etter fådselen. Dette er ikke vitenskapelig bevist.
- Ren råd/hvit. Hunden har kun åråde generå
- Cream. Beskrives ofte somåsemi albinoåRåd/ hvit med dårlig pigmentering i fargen generelt, i tillegg til nese, åyne og lepper. Disse område ser rosa ut. Denne fargen kom inn med de fårste hundene som ble importert til England, blant annet. åBongo fra Bleanå (Han hadde ikke fargen selv, men var bårer av genet). Denne fargen er ikke ånsket, og bår ikke avles på. Det er til dags dato ikke dukket opp noen med denne fargen i Norge.

TRICOLOR:
Kan betegnes som en sort/hvit med råde markeringer over åyne, og i noen "ytterkanter" samt hvite tegninger. Da tri- genet er recessivt, vil alle tricolorer kun båre tri genet.

http://www.kingwanas.com/Liv%20Internett%203/kamar5.jpg
Kingwanas Into The Wind, 3.5 months old

- åChapped tricolorå. Her er de råde tegningene svårt markerte. Den åvre delen av hodet er tegnet svart, mens hunden er tegnet rådt fra over åynene og ned. Dette er ikke en godkjent farge ifålge rasestandaren, og individ med denne fargen bår ikke avles videre på. Det er til dags dato ikke dukket opp noen med denne fargen i Norge.
- åFulatriå. Denne farge variasjonen av tricolor er fullt ut akseptert. Den kjennetegnes ved mer markerte råde tegninger, samt den karakteristiske sorte åstolpenå ned kinnet.
-åTrindleå- Denne fargen kan best beskrives som Tricolor med sorte striper. Stripene er kun synlige i de råde tegningene. Denne fargen er ikke godkjent og bår ikke avles videre på. Vi har flere eksemplarer i Norge.

BRINDLE:
Skal ha klart markerte sorte striper på råd bakgrunn, med hvite tegninger.

http://kingwanas.com/Liv%20Internett/NBK_2008_spesial_choko.jpg
Ch Matabichi Chocolatte Almasi

SORT/HVIT:
Sort hovedfarge med hvite tegninger

http://kingwanas.com/Liv%20Internett/NBKspesial2007BulldobasEchoOfKenya_1.jpg
Ch Bulldobas Echo Of Kenya

- Fula black. Sort hvit med svake, råd markeringer bl. a. ved kinn. Dette er en godkjent farge.
- Ren sort/hvit.Avl/ Genetikk og nedarving:
Det finnes dominante farger og recessive farger. En hund får en fargekode fra mor og en fra far. Dersom en hund mottar et dominant og et recessivt farge-gen, vil hunden få den dominante fargen, med arveanlegg for den recessive (den kan gi fra seg dette genet til sine valper). Dersom en hund er f.eks. tricolor som er en recessiv farge, vet vi at den har fått tricolor genet fra både mor og far. Dersom hunden har fått et dominant gen fra begge foreldre (f. Eks svart) kaller vi hunden homozygot svart. Det vil si at denne hunden kun gir sorte avkom. Det er vanskelig å finne ut om hunden er homozogot uten å ha hatt et kull eller to. Avkommene igjen blir heterozygote derom det andre foreldredyret har en annen farge. Hetrozygot vil si at den bårer på en annen farge og kan derfor gi avkom med andre farger enn seg selv.

For at valpen skal få en dominant farge må fargen våre tilstede hos et av foreldre-dyrene. For at valpen skal få en recessiv farge må den ha fått genet fra begge foreldre.

Farger hos basenji styres av to gener (sett bort i fra de hvite tegningene); A (Agouti)- og K genet.

Agouti gir rådt og tricolor der rådt er dominant over tri.

K genet gir dominant svart og brindle og "ikke svart" i nedavstigende dominansrekkefålge får vi svart>brindle>ikke svart.

åIkke svartå har ingen egen farge men kjennetegnes ved at hunden verken er dominant svart eller brindle. I basenji vil det si at fargene trikolor og råd er åikke svartå.

I tillegg er K genet dominant over agouti (A genet).

råd = ay
trikolor = at
dominant svart = K
brindle = Kbr
ikke svart = k

Så lenge hunden har en K blir den svart uansett hva annet den måtte ha på K genet eller A genet.

For at hunden skal bli brindle må den våre enten Kbr Kbr (homozygot brindle) eller Kbr k (heterozygot brindle) i K genet.

Så kommer vi til råd og tricolor. For at disse fargene skal komme til utrykk må hunden våre homozygot for "ikke svart": k.
Råd = kk ay at eller kk ay ay og trikolor kk at at.

Dette ble kanskje litt komplisert, så jeg skal pråve å si det på en litt enklere måte:

Råd/hvit(R)- Recessiv I forhold til sort og brindle, dominant I forhold til tricolor

Tricolor (t)- Recessiv

Sort/Hvit (S)- Dominant

Brindle (B)- Dominant over råd og brindle og recessiv for svart. Kan enklest sees på som et åstripe genå som kommer oppå de en annen farge. Kommer den oppå svart synes den ikke. Kommer den oppå tricolor blir det trindle, og kommer den oppå råd blir det brindle. Dersom den råde brindlen også har tricolor genet, og parres med annen hund med tricolor gen kan avkommet bli åtrindleå. Derfor er det viktig å kun parre brindle med rent rådt eller annn brindle for å unngå feilfarge. Vår oppmerksom på at svarte hunder kan våre bårer av brindle og trikolor uten at det syns å for alt man vet kan de våre trindle åunderå den svarte pelsen. Dermed kan du få trindle med å krysse svart med blant annet råd bårer av tricolor eller tricolor, hvis ikke du vet hva som ligger åunderå den svarte pelsen på sort/hvit hunden.

Du kan sette opp skjema for å regne ut prosentvis sjanse for å få de forskjellige fargene ved parring:

Eks: Far: Sort/Hvit (m tri gen) x Mor: Råd/hvit (m tri gen)

FORENKLET skjema: (ikke 100% korrekt)

img/div/1.jpg

Du ser her at jeg har satt genene til far (sort) i hver sin luke oppe. Genene til mor har jeg satt i hver sin luke på siden. Deretter ådrar duå et gen fra mor og et gen fra far inn i hver luke. Vi ser her at vi av 4 hvalper statistisk sett skal få:

1 Sort valp med rådt gen, en Sort med tricolor gen, en råd med tricolorgen, og en tricolor.

Korrekt skjema:

Far er Kk ay at

Mor er kk ay at

img/div/2.jpg
Forventet: 4/8 svart (50%), 3/8 (37,5%) råd og 1/8 (12,5%) tricolor.

Et eksempel til:

FORENKLET skjema: (ikke 100% korrekt)

Brindle mor m tri gen/ Råd far m tri gen
img/div/3.jpg
Korrekt skjema:

Far kk ay at

Mor Kbr k ay at
img/div/4.jpg
Forventet: 3/8 (37,5%) brindle, 3/8 (37,5%) råd, 1/8 (12,5%) trindle og 1/8 (12,5%) trikolor.

Skrevet av Liv Irene Nyflåt i samarbeid med Hanna Helgeland Mai 2006.